Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE:DIG) sẽ chào bán chọn lô 600.000 cổ phần đang nắm giữ tại  Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội

DIG muốn thoái sạch vốn tại Sông Đà – Hà Nội

(VNF) - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE:DIG) sẽ chào bán chọn lô 600.000 cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội.

« 1 2 3 »