Ông Lê Mạnh Hùng được giới thiệu làm Tổng giám đốc PVN

Ông Lê Mạnh Hùng được giới thiệu làm Tổng giám đốc PVN

(VNF) - Ông Lê Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), được giới thiệu giữ chức vụ Tổng giám đốc PVN, thay thế ông Nguyễn Vũ Trường Sơn vừa từ chức.

« 1 2 3 »