VinaLand thuộc VinaCapital đang thoái vốn tại dự án Green Park Estate và Garland

VinaLand thoái vốn tại dự án Green Park Estate và Garland

(VNF) - VinaLand, một công ty đầu tư bất động sản được quản lý bởi quỹ đầu tư VinaCapital tại Việt Nam, vừa thông báo về việc bán cổ phần của mình trong hai dự án đầu tư. Động thái này được cho là một phần trong kế hoạch thanh lý năm 2019.

« 1 2 3 »