Báo cáo công tác năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước

Báo cáo công tác năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước

(VNF) - Năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 với kết quả xử lý tài chính là 92.499 tỷ đồng, trong đó tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước (44.466 tỷ đồng) tăng 18,39% so với năm 2017 (37.556 tỷ đồng).

« 1 2 3 »