Khu vực kinh tế tư nhân là nhân tố đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của
Việt Nam trong những năm gần đây.

Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2018 của nhóm nghiên cứu Economica

(VNF) - Khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp lớn vào việc hình thành tài sản cố định và đầu tư dài hạn của khu vực doanh nghiệp nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế nói chung.

« 1 2 3 »