Việt Nam đứng đầu toàn cầu về tỷ lệ chi tiêu cho các gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp

Việt Nam đứng đầu toàn cầu về tỷ lệ chi tiêu cho các gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp

Sức khoẻ trở thành mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam trong quý II/2019 góp phần khiến Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ cao nhất trên toàn cầu về việc chi tiêu cho các gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp, vượt cả Thụy Sĩ (35%), Indonesia (35%) và Trung Quốc (33%).

« 1 2 3 »