Cao tốc Bắc Nam: Việt Nam được phép hủy sơ tuyển thầu ‘không cần nêu lý do’

Cao tốc Bắc Nam: Việt Nam được phép hủy sơ tuyển thầu ‘không cần nêu lý do’

(VNF) - Báo cáo mới nhất về tình hình thực hiện Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 đã hé lộ nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình đấu thầu và triển khai dự án quan trọng này.