Kỷ luật cảnh cáo Nguyên Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh (ảnh: TTXVN)

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

(VNF) - Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật nguyên Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông tương ứng với xử lý kỷ luật về Đảng.