Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng tăng đột biến gần 140.000 tỷ đồng trong tháng 5/2019

Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng tăng đột biến gần 140.000 tỷ đồng trong tháng 5/2019

(VNF) - 4 tháng đầu năm 2019, tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng suy giảm so với cuối năm 2018. Tuy nhiên trong tháng 5/2019, tiền gửi dân cư bất ngờ tăng đột biến gần 140.000 tỷ đồng, lên 3,42 triệu tỷ đồng, cao hơn thời điểm cuối năm 2018 khoảng 85.000 tỷ đồng.