Thua lỗ nửa đầu năm 2019, Nhà máy in tiền quốc gia nói gì?

Thua lỗ nửa đầu năm 2019, Nhà máy in tiền quốc gia nói gì?

(VNF) - Nhà máy in tiền quốc gia cho biết nhà máy là doanh nghiệp công ích, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước không giao chỉ tiêu lợi nhuận đối với nhà máy.