Có hiện tượng tiền gửi “chảy” từ ngân hàng này sang ngân hàng khác

Phác họa dòng chảy tiền gửi tại các ngân hàng lớn

(VNF) – 9 tháng năm nay, dòng chảy tiền gửi khách hàng ở 7 ngân hàng lớn có xu hướng chảy chậm hơn dòng chảy cho vay khách hàng. Cùng với đó, có hiện tượng tiền gửi “chảy” từ ngân hàng này sang ngân hàng khác.

« 1 2 3 »