VAMC muốn thoát cảnh làm 'trạm trung chuyển' nợ xấu của các ngân hàng

VAMC muốn thoát cảnh làm 'trạm trung chuyển' nợ xấu của các ngân hàng

(VNF) - VAMC muốn đưa hoạt động mua, bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường trở thành hoạt động chính, thay vì là "trạm trung chuyển" nợ xấu của các ngân hàng như hiện nay.

« 1 2 3 »