LS.Trương Thanh Đức

LS Trương Thanh Đức: Nhà nước đã 'ngộp' vì quản lý, không nên 'chết chìm' vì kinh doanh nữa

Lấy ví dụ về quy định mới liên quan đến Thông tư 02 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quy định danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam, luật sư Trương Thanh Đức cho đó chỉ là “lách luật”. Hiện tại các cơ quan nhà nước, các cán bộ nhà nước đã có “nghệ thuật” lách luật và đối phó với doanh nghiệp.

« 1 2 3 »