TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Ông Nguyễn Đình Cung: 'Hãy để doanh nghiệp lớn bằng tài năng thực của họ'

Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 với ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, là một ngày đặc biệt. Ông Cung nói vậy.

« 1 2 3 »