PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

PGS.TS Trần Đình Thiên: 'Doanh nghiệp tư nhân vẫn lượng nhiều, chất yếu'

(VNF) - Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, hiện có gần 700.000 doanh nghiệp tư nhân. Số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng từ 1.800 doanh nghiệp năm 2016 lên khoảng 4.000 doanh nghiệp vào năm 2018. Tuy nhiên, đánh giá tổng thể, khu vực doanh nghiệp tư nhân vẫn là “lượng nhiều, chất yếu”.

« 1 2 3 »