Bloomberg: Mỹ có thể tạm thời chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi thao túng tiền tệ

Bloomberg: Mỹ có thể tạm thời chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi thao túng tiền tệ

(VNF) - Theo nguồn tin của Bloomberg, Mỹ có thể tạm thời chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi thao túng tiền tệ, dựa trên những dữ liệu mới mà phía Việt Nam cung cấp cho Mỹ.

« 1 2 3 4 5 6 »