9 tháng năm nay, tăng trưởng cho vay của VIB lên đến 28%, trong khi tăng trưởng tiền gửi khách hàng lên đến 34%

'Sức nóng' tăng trưởng của VIB nhìn từ số liệu tài chính 9 tháng

(VNF) - 9 tháng năm nay, VIB ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trước thuế lên đến 69%, nhờ tăng trưởng cho vay lên đến 28% và tăng trưởng tiền gửi khách hàng lên đến 34%. Trong bối cảnh quy mô tăng nhanh, cân đối cấu trúc tài sản - nguồn vốn đang là bài toán lớn đặt ra với VIB.

« 1 2 3 4 5 6 »