VCSC hạ kỳ vọng giá cổ phiếu ngân hàng từ 10 - 20% so với trước đó

VCSC hạ kỳ vọng cổ phiếu ngân hàng

Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) mới đây đã ra báo cáo hạ dự báo giá cổ phiếu một loạt ngân hàng so với số liệu công ty này được công bố trước đó từ 10 - 20%.