Năm 2017 phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 67.700 tỷ đồng và 17.600ha đất

Vĩnh Chi - 28/12/2017 11:07
(VNF) – Đây là số liệu do Thanh tra Chính phủ nêu ra tại báo cáo "Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017".
1
Thanh tra Chính phủ nhận định tham nhũng trong năm 2017 vẫn hết sức phức tạp, nghiêm trọng (ảnh: Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận bị truy tố tội Tham ô tài sản và Cố ý làm trái)

Cụ thể, theo báo cáo, trong năm 2017, toàn ngành đã triển khai trên 7.500 cuộc thanh tra hành chính và trên 237.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 67.700 tỷ đồng, gần 17.600 ha đất, kiến nghị thu hồi trên 43.300 tỷ đồng, trên 4.900 ha đất.

Toàn ngành đã ban hành 148.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.924 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính gần 2.100 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 114 vụ việc, 192 đối tượng.

Ngoài ra, ngành thanh tra cũng đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện gần 3.600 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra; thu hồi và xử lý khác 856 tỷ đồng và 4.126 ha đất; xử lý 971 tập thể, trên 4.200 cá nhân; chuyển cơ quan chức năng khởi tố 16 vụ, 29 đối tượng.

Về công tác phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết trong năm qua đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tại trên 5.600 cơ quan, tổ chức, qua đó phát hiện 88 đơn vị vi phạm.

Ngành cũng tiến hành trên 2.500 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 111 vụ việc vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 34,6 tỷ đồng.

Năm 2017 số người đã kê khai tài sản, thu nhập và công khai đạt tỷ lệ 99,8% so với số người phải kê khai. Có 78 người được xác minh tài sản, thu nhập; phát hiện và xử lý 5 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập.

Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại trên 4.300 cơ quan, tổ chức, đơn vị, phát hiện và xử lý 188 cán bộ, công chức vi phạm; xử lý 20 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tự kiểm tra nội bộ cũng đã phát hiện 87 vụ có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, tình hình tham nhũng trong năm 2017 vẫn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi. Nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản và đầu tư công.

Trong khi đó, công tác phòng, chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương còn yếu, chưa đồng đều. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức, hiệu quả thấp, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng triển khai thiếu đồng bộ, kiểm tra đánh giá không thường xuyên nên tác dụng phòng ngừa còn hạn chế.

Việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng còn hạn chế, số vụ việc phát hiện còn ít so với thực tế vi phạm. Việc tham mưu thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng còn ít.