Vinachem đã thoái sạch vốn tại Incodemic, DCI và Bột giặt NET

Minh An - 11/07/2019 08:34
(VNF) - Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) đã thoái vốn thành công tại 3 công ty: Công ty Bột giặt NET, Công ty Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, và Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ trong ngày 10/7. Sau đấu giá, Vinachem thu về 212,8 tỷ đồng.
1
Vinachem đã thoái sạch vốn tại Incodemic, DCI và Bột giặt NET, thu về 212,8 tỷ đồng.

Tại Công ty Bột giặt Net (HNX:NET), Vinachem bán đấu giá thoái vốn hơn 3,35 triệu cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ, với mức giá khởi điểm 30.900 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 5 nhà đầu tư cá nhân tham dự, số cổ phần đăng ký mua hợp lệ đạt 3,38 triệu cổ phần, cao hơn 21.000 cổ phần so với khối lượng cổ phần chào bán. Tại phiên đấu giá, cổ phần NET được nhà đầu tư đặt mua với mức giá duy nhất là 30.900 đồng/cổ phần, bằng giá khởi điểm.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết hơn 3,35 triệu cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 5 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 30.900 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 103 tỷ đồng.

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (UPCoM:DCI), Vinachem bán đấu giá thoái vốn hơn 900 nghìn cổ phần, tương ứng 37,32% vốn điều lệ, với mức giá khởi điểm 113.700 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 2 nhà đầu tư cá nhân tham dự, số cổ phần đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 1,2 triệu cổ phần, cao hơn 300.000 cổ phần so với khối lượng cổ phần chào bán. Tại phiên đấu giá, mức giá được nhà đầu tư đặt mua cao nhất là 113.800 đồng/cổ phần, cao hơn 100 đồng so với giá khởi điểm; giá đặt mua thấp nhất là 113.700 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết hơn 900 nghìn cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 113.733 đồng/cổ phần. Vinachem thu về 102 tỷ đồng từ đấu giá DCI.

Cũng trong ngày 10/7, Vinachem bán đấu giá thoái vốn hơn 221 nghìn cổ phần tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ (Incodemic), tương ứng 15% vốn điều lệ,  với mức giá khởi điểm 24.780 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 1 nhà đầu tư tổ chức và 5 nhà đầu tư cá nhân tham dự, số cổ phần đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 888 nghìn cổ phần, cao gấp 4 lần so với khối lượng cổ phần chào bán. Tại phiên đấu giá, mức giá được nhà đầu tư đặt mua cao nhất là 45.100 đồng/cổ phần, cao hơn 20.320 đồng/ cổ phần so với giá khởi điểm; giá đặt mua thấp nhất là 24.780 đồng/cổ phần.

Kết quả, toàn bộ số cổ phần đã được bán hết cho 1 nhà đầu tư tổ chức và 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 35.477 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 7,8 tỷ đồng.