Gần 11 tháng, ngành thuế thực hiện 78.600 cuộc thanh, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

Gần 11 tháng, ngành thuế thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý thu NSNN gần 15.400 tỷ

(VNF) - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 26/11/2018, cơ quan thuế đã thực hiện gần 78.600 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và kiểm tra trên 424.960 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách nhà nước gần 15.400 tỷ đồng (số đã nộp vào ngân sách nhà nước 10.200 tỷ đồng); chống chuyển giá, giảm lỗ trên 25.100 tỷ đồng; thu hồi được 28.100 tỷ đồng nợ thuế.