Chuyên gia: 'Nhanh chóng chuyển đổi số là con đường để doanh nghiệp tồn tại, phát triển'

Chuyên gia: 'Nhanh chóng chuyển đổi số là con đường để doanh nghiệp tồn tại, phát triển'

Chuyên gia nói Việt Nam có lợi thế khi đi sau các nước phát triển, dễ dàng tiếp nhận các thành tựu mà các nước mất nhiều thời gian nghiên cứu, triển khai, con người Việt Nam ham học hỏi và tiếp thu nhanh, đặc biệt Việt Nam có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh và sâu rộng.