Phiên bản tiếng Việt của dự án Binance Academy

Binance ra mắt học viện Blockchain và tiền mã hóa cho người Việt

Binance Academy - dự án miễn phí của Binance mới đây 'trình làng' phiên bản tiếng Việt gồm nhiều nội dung, video, bộ từ điển về Blockchain, tiền mã hoá.