6 tháng, Bảo hiểm PVI đạt doanh thu hơn 4.300 tỷ đồng.

6 tháng, Bảo hiểm PVI đạt doanh thu hơn 4.300 tỷ đồng

(VNF) - Theo số liệu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và công bố một số thông tin về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty Bảo hiểm PVI, trong 6 tháng đầu năm, công ty này đạt tổng doanh thu 4.320 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 200 tỷ đồng, hoàn thành 104,2% kế hoạch 6 tháng.

« 1 2 3 »