Bán gần nửa vốn tại Eximbank, Vietcombank dự kiến lãi 400 tỷ.

Tin chứng khoán 20/9: Bán gần nửa vốn tại Eximbank, Vietcombank dự kiến lãi 400 tỷ

(VNF) - Vietcombank sẽ bán đấu giá 45,6 triệu cổ phiếu EIB của Eximbank vào ngày 22/10 tới, dự kiến lãi 400 tỷ đồng. Nếu tính cả thương vụ đấu giá cổ phiếu MBB ngày 15/10, dự kiến tổng lãi Vietcombank thu được là trên 1.000 tỷ đồng.

« 1 2 3 »