Mục tiêu trọng tâm của Sabeco trong năm 2018 là tăng thị phần ở nông thôn, phát triển hệ thống phân phối tại thành thị

Sabeco hậu thâu tóm: Tăng thị phần ở nông thôn, phát triển hệ thống phân phối ở thành thị

(VNF) - “1 trong 7 ưu tiên Sabeco làm trong năm nay là phát triển hệ thống phân phối khu vực thành thị, quan trọng nhất là tại TP Hồ Chí Minh – ngôi nhà của bia Sài Gòn, bắt buộc phải là đơn vị dẫn đầu”, ông Neo Gim Siong Bennett, Phó Tổng giám đốc Sabeco (HoSE:SAB) khẳng định tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

« 1 2 3 »