Vốn tự có của nhóm NHTM Cổ phần đang ngày càng bỏ xa nhóm NHTM Nhà nước.

Tổng tài sản hệ thống ngân hàng đạt trên 10,3 triệu tỷ đồng

(VNF) - Tính đến hết ngày 31/5/2018, tổng tài sản hệ thống ngân hàng đạt trên 10,3 triệu tỷ đồng, tăng 3,27% sau 5 tháng. Đáng chú ý, vốn tự có của nhóm NHTM Cổ phần đang ngày càng bỏ xa nhóm NHTM Nhà nước.

« 1 2 3 »