Torus Capital, công ty có vốn 17 triệu đồng trở thành cổ đông lớn của APC

Torus Capital, công ty có vốn 17 triệu đồng trở thành cổ đông lớn của APC

(VNF) - Torus Capital Investment Pte.Ltd thông báo đã mua 422.660 cổ phiếu Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (HoSE: APC). Torus Capital đang nắm giữ 7,07% vốn APC và chính thức thành cổ đông lớn vào ngày 21/5.

« 1 2 3 »