Một giải pháp thanh toán không tiền mặt. Ảnh Nguyễn Hoài

Bảo mật thanh toán 4.0: Trả 500 USD/giờ cho chuyên gia

(VNF) - “Không phải vì trót mua đèn dầu mà có điện rồi vẫn dùng đèn dầu. Nhưng hiện đại là phải bảo mật, chúng tôi trả 500 USD/giờ cho chuyên gia”, người đứng đầu một Fintech thanh toán nói với VietnamFinance tại hội thảo ứng dụng công nghệ 4.0 ngân hàng sáng 21/8.