PTF sẽ là mũi nhọn của SeABank trên “mặt trận” tài chính tiêu dùng.

Về tay SeABank với giá 710 tỷ, Tài chính Bưu điện có gì?

(VNF) – Mặc dù chi tới 710 tỷ đồng để sở hữu hoàn toàn Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) nhưng xét trên nhiều khía cạnh, đây là “món hời” thực sự đối với SeABank.