Ông Nguyễn Khắc Thận làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

An Chi - 11/07/2019 16:15
(VNF) - Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Bình khóa XVI, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình đã bầu ông Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
1
Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Ông Nguyễn Khắc Thận sinh ngày 15/3/1974, quê quán xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, trú quán tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Ông có trình độ chuyên môn: cử nhân cao đẳng kiểm sát, cử nhân luật, thạc sĩ quản lý kinh tế. Ngoài ra, ông còn đạt trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước đó, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Phạm Văn Xuyên do nghỉ hưởng chế độ hưu trí.

Như vậy đến nay, tỉnh Thái Bình đã có 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỉnh Thái Bình vẫn còn khuyết thiếu một Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Còn tại kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngoài ra, ông Nguyễn Lương Bình cũng được HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Bình với 100% số phiếu nhất trí.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đối với ông Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, do đã được phân công làm Bí thư Thị ủy Ba Đồn.