Tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020

Anh Hùng - 20/11/2018 18:29
(VNF) - Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2017-2020 thực hiện thoái khoảng 61.120 tỷ đồng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.
1
Trong giai đoạn 2017-2020 sẽ thực hiện thoái khoảng 3.217 tỷ đồng vốn nhà nước tại Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Cụ thể, năm 2017 thoái được 9.046 tỷ đồng, thu về 138.327 tỷ đồng. Trong đó, có 13 doanh nghiệp được thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg với giá trị thoái 1.417 tỷ đồng, thu về 2.678 tỷ đồng (có 02 doanh nghiệp thuộc kế hoạch thoái vốn năm 2018).

Cũng thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, 11 tháng đầu năm 2018, có 18 doanh nghiệp được thoái vốn nhà nước với giá trị 1.308 tỷ đồng, thu về 2.511 tỷ đồng. Trong đó, chỉ có 02 doanh nghiệp thuộc kế hoạch thoái vốn năm 2018, còn lại 16 doanh nghiệp thuộc kế hoạch thoái vốn năm 2017.

Như vậy, tính đến tháng 11/2018 trong giai đoạn 2017-2020, Chính phủ chỉ mới thực hiện thoái vốn được 2.726 tỷ đồng. Theo đó, tổng giá trị sẽ còn phải thoái tại các doanh nghiệp đến hết năm 2020 là khoảng 58.394 tỷ đồng.

Quý độc giả quan tâm có thể xem tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020 tại các doanh nghiệp theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ tại đây.