Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: 43.000 tỷ đồng nợ thuế không còn khả năng thu hồi

(VNF) - Tổng số tiền nợ thuế tính đến ngày 31/8/2019 là 88.253 tỷ đồng, trong đó tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách là 42.990 tỷ đồng, chiếm 48,7%.

« 1 2 3 4 5 6 »