Đã hoàn hơn 67.800 tỷ đồng thuế VAT bằng phương thức điện tử. (Ảnh minh họa)

Đã hoàn hơn 67.800 tỷ đồng thuế VAT bằng phương thức điện tử

(VNF) - Tính từ đầu năm 2018 đến ngày 20/10/2018, cơ quan thuế đã tiếp nhận 16.688 hồ sơ hoàn thuế theo phương thức điện tử (đạt tỷ lệ 92,94%). Trong đó, đã giải quyết 12.639 hồ sơ với tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn là 67.837 tỷ đồng.

« 1 2 3 4 5 6 »