Tập đoàn bảo hiểm AIA: Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 15% lên hơn 22 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Tập đoàn AIA: Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 15% lên hơn 22 tỷ USD

(VNF) - Tập đoàn AIA vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 với giá trị hợp đồng khai thác mới tăng thêm 17% lên 2,933 tỷ USD, phí bảo hiểm mới tăng 10% lên 4,834 tỷ USD và tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 15% lên 22,04 tỷ USD.