Thuế chuyển lợi nhuận về nước là nội dung được các nhà đầu tư startup đặc biệt quan tâm.

Qua Singapore làm ăn, chuyển lợi nhuận về nước đóng thuế thế nào?

(VNF) - Mới đây, một cá nhân đã gửi tới Cổng thông tin điện tử Chính phủ để hỏi về vấn đề thuế khi chuyển lợi nhuận về nước. Đây cũng là vấn đề mà nhiều nhà đầu tư startup rất quan tâm hiện nay.