TikTok đã có 12 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng ở Việt Nam. Ảnh: Viễn Thông

TikTok kiếm tiền khác Youtube ra sao?

Khi Youtube là "thế lực" lớn trên thị trường truyền thông trực tuyến ở Việt Nam, "ngôi sao đang lên" TikTok phải có cách khác để tồn tại.

« 1 2 3 »