Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank không tự tin cổ phần hoá vào 2019. Ảnh: Thanh Thuỷ

Khó khăn ngáng đường cổ phần hoá của Agribank

(VNF) - Một “núi” khó khăn về xử lý nợ, xác định giá trị doanh nghiệp, hoàn thiện thủ tục bất động sản đang khiến việc cổ phần hoá Agribank không thể đúng hẹn vào năm 2019. Đại diện Agribank đã cho biết như vậy tại "Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước" ngày 21/11/2018, tại Hà Nội.