Kết quả hoạt động quý IV/2018 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX

VNF - 14/03/2019 15:09
(VNF) - Tổng lợi nhuận sau thuế 2018 của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 19.935,7 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2017.
1
Báo cáo tổng lợi nhuận sau thuế 2018 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

Theo thống kê của Sở GDCK Hà Nội (HNX), số doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 là 369 công ty (không bao gồm 8 công ty niêm yết thay đổi niên độ kế toán là VTL, GLT, MHL, IDV,SJ1, KTS, SLS, VDL). Tính đến hết tháng 2/2019, đã có 360 công ty công bố báo cáo tài chính quý IV/2018.

Theo kết quả báo cáo tài chính tự lập quý IV/2018 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, có 325 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 20.946,8 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 quý năm 2018, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 19.935,7 tỷ đồng, tăng 2.042,3 tỷ đồng (11,4%) so với năm 2017.

Ngoài ra, thống kê của HNX cũng cho thấy, có 7/11 ngành có tổng lãi năm 2018 tăng so với năm 2017, trong đó 3 ngành có tổng lãi tăng mạnh so với năm 2017 là ngành tài chính (tăng 2.827 tỷ đồng), ngành công nghiệp (tăng 674 tỷ đồng), ngành bất động sản (tăng 256 tỷ đồng).

Bạn đọc quan tâm có thể xem Báo cáo tổng lợi nhuận sau thuế 2018 của các doanh nghiệp niêm yết HNX tại đây.