Chuẩn bị thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương

Anh Hùng - 08/06/2018 20:21
(VNF) - Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định số 379/QĐ-TTCP ngày 24/05/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn) thuộc Bộ Công Thương, thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến năm 2017.
1
Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công Thương.

Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do ông Nguyễn Duy Bính, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. Được biết, thời gian thanh tra của đoàn là 70 ngày làm việc thực tế.

Cũng tại Quyết định số 480/QĐ-TTCP ngày 30/5/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổ giám sát Đoàn thanh tra tại Bộ Công Thương sẽ có 2 thành viên do ông Hoàng Đức Quỳnh, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng.

Việc thanh tra lần này nhằm kiểm tra, đánh giá quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp tại Bộ Công Thương trong thời gian vừa qua theo như Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Được biết, Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương được xây dựng nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của Ngành trong tình hình mới hội nhập và phát triển sâu rộng.

Liên quan đến các dự án thua lỗ thuộc Bộ Công Thương, mới đây Bộ này vừa gửi kiến nghị rút 2 dự án ra khỏi danh sách 12 đại dự án thua lỗ đến Quốc hội.

Cụ thể, với dự án Nhà máy thép Việt Trung, trong năm 2017, với việc đàm phán sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh và điều lệ công ty đã hoàn tất, công ty đã chủ động trong việc mua nguyên liệu chính (than coke), tiêu thụ sản phẩm tinh quặng sắt phù hợp với cơ chế thị trường, góp phần giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2017 lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 423 tỷ đồng. Đến hết quý I/2018, sản lượng sản xuất phôi thép bằng 111% so cùng kỳ năm 2017, lợi nhuận ước đạt 319 tỷ đồng, góp phần giảm số lỗ lũy kế xuống còn 446 tỷ đồng, nộp ngân sách 140 tỷ đồng.

Dự án thứ 2 là dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 - Hải Phòng. Bộ Công Thương cho biết trong năm 2017, dự án này đã đạt lãi 14,8 tỷ đồng. Trong các tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của dự án có nhiều thuận lợi và đạt lợi nhuận cao. Trong quý I doanh thu ước đạt 547,83 tỷ đồng, lãi 15,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ quý I/2017 bị lỗ 37,6 tỷ đồng. Các dự án còn lại dù có cải thiện, song vẫn còn nhiều bết bát.