Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nợ thuế năm 2018

Anh Hùng - 12/01/2019 09:57
(VNF) - Tính đến thời điểm ngày 31/12/2018, tổng số tiền nợ thuế do ngành thuế quản lý ước tính là 75.805 tỷ đồng, tăng 2.661 tỷ đồng (+3,6%) so với thời điểm 31/12/2017.
1
Kết quả thu hồi nợ đọng thuế tại thời điểm ngày 31/12/2017, toàn ngành thuế ước đạt 32.055 tỷ đồng.

Cụ thể, kết quả thu hồi nợ đọng thuế tại thời điểm ngày 31/12/2017, toàn ngành thuế ước đạt 32.055 tỷ đồng. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 22.053 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 10.002 tỷ đồng.

Về tình hình nợ thuế tính đến thời điểm ngày 31/12/2018, tổng số tiền nợ thuế do ngành thuế quản lý ước tính là 75.805 tỷ đồng, tăng 2.661 tỷ đồng (+3,6%) so với thời điểm 31/12/2017.

Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền thuế nợ. Còn tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi của NNT đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là 36.511 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,2% tổng số tiền thuế nợ.

Được biết, số tiền thuế nợ đọng tính đến 31/12/2018 vẫn còn lớn chủ yếu là do nợ các khoản nợ không còn khả năng thu hồi và các khoản tiền phạt và tiền chậm nộp chiếm tới 68,5% tổng số tiền thuế nợ; số nợ thuế phí và nợ đất chỉ còn chiếm 31,5% tổng số tiền thuế nợ; số nợ có khả năng thu bằng 3,6% tổng số thu nội địa năm 2018.

Quý độc giả có thể xem toàn văn Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nợ thuế năm 2018 tại đây.