Phòng thương mại EU tố cáo các tập đoàn quốc doanh Trung Quốc chiếm độc quyền trong nhiều lĩnh vực.

Kinh doanh không thuận lợi, doanh nghiệp châu Âu kém hào hứng với thị trường Trung Quốc

(VNF) - Cảm thấy bị đối xử bất bình đẳng với các tập đoàn quốc doanh Trung Quốc, thêm vào đó, lo ngại chiến tranh thương mại leo thang sẽ mang tới nhiều bất lợi, các tập đoàn châu Âu đang cân nhắc việc chuyển hướng đầu tư khỏi Trung Quốc.

« 1 2 3 4 5 6 »