ACB: Lãi trước thuế 4.776 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái

ACB: Lãi trước thuế 4.776 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái

(VNF) - Mức lợi nhuận kỷ lục của ACB một phần đến từ giảm tỷ lệ trích lập dự phòng, phần khác đến từ tăng trưởng ấn tượng ở các mảng kinh doanh cốt lõi.