Bị thâu tóm, Trần Anh bết bát kinh doanh, cổ phiếu không thanh khoản.

Bị thâu tóm, Trần Anh bết bát kinh doanh, cổ phiếu không thanh khoản

Sau khi bị Thế giới Di động thâu tóm, Trần Anh bất ngờ báo lỗ 63 tỷ đồng, cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo. Trong khi đó, trên thị trường, cổ phiếu TAG đã gần như không có thanh khoản trong suốt một thời gian dài.

« 1 2 3 4 5 6 »